ESKİ HARPUT'TA RAMAZAN (3)

İftar Vakti ve İftar Sofraları

İkindi sonu vaazından çıkan halk, evlerine dönmeden ekmekçi fırınlarına uğrar... Müthiş bir kalabalık içinde herkes fırınlardan pişkin ve kızarmış küncülü, karaçörekli ve yağlı ekmeklerini, mevsim yaz ise çeşitli meyvelerini ve büyük meydanda satılan ve buzluk mağarasından çıkartılan kudret buzlarından birer miktar satın alarak evlerine giderlerdi.

ESKİ HARPUT'TA RAMAZAN (2)

Ramazan ve Bayramın Tespiti -Rü’yet-i Hilal-

Muharrem ayının başlangıcından başlayarak Zilhicce ayının sonuna kadar devam eden, Ramazan ve onu takip eden Bayram - Şevval ayları da içine alan aylara, Hicrî veya Arabî aylar denir.

Bu tarih, Hazret-i Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç olarak düzenlenmiş ve bütün İslâm âlemi bu tarihi kullanmaya başlamıştı. Bu aylara aynı zamanda Şuhür-u Kameriye de denir.

ESKİ HARPUT'TA RAMAZAN (1)

Resûl-i Ekrem’in Receb ayı girdiğinde, “Allahım, Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır!” şeklinde dua ederdi.

Receb ve Şaban ayları, Ramazan ayına manen ve bedenen hazırlık aylarıdır. Yani bu iki ayın en önemli özelliği Ramazan sinyali veriyor olmalarıdır. Bu aylardaki Regaib kandili üç aylara giriş sevincini, Berat kandili ise Ramazan’a hazırlık yolunda so aşamaya geldiğimizi sembolize etmektedir

ELAZIĞ BELEDİYESİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI

Elazığ, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel/mahalli seçimler sonucunda belediye başkanı olarak Sayın Şahin Şerifoğulları’nı seçti. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Cenab-ı Hakk, hayırlı hizmetlere vesile kılsın.

Belediye teşkilatının Elazığ’da ilk kuruluşundan bu yana, bizim tespitlerimizle birlikte Belediye’nin web sayfasındaki bilgilere göre Sayın Şerifoğulları, tahmini Elazığ’ın 46. Belediye başkanı.

Osmanlı döneminde ilk belediye teşkilatı 1857-1858 tarihinde İstanbul’da, 1870 tarihinden itibaren de Anadolu’da teşkilatlanmaya başlanmıştır.

DOST

Dost; sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimsedir.

Dost; acı söyleyen değildir. Acıyı tatlı söyleyebilendir.” [Mevlana]

Dostluğun temel harcı muhabbettir. Hakiki muhabbet; cefaları sefa, zahmetleri de rahmet haline getirir.

Dostlarla oturan kişi, külhanda alevler içinde bile olsa, (o dostluğun lezzetiyle) gül bahçesinde oturuyor gibidir.”  [Mevlana]

Dostluk; hiç beklenmedik bir anında kalbine doğan sıcacık bir duygudur, sevinçtir, üzüntüdür, anlamaktır, hatırlanmaktır, sonsuza dek olan arkadaşlıktır.

GAKGO MU, GAKGOŞ MU?

26 Nisan 2005 tarihinde Yeni Ufuk Gazetesi’nde yayımlanan bu yazım, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Sayın M. Nafiz Koca’nın arzusu üzerine tekrarıdır.

Harput’ta gakgo,

Mamuratü’l Aziz’de gakgo,

Elaziz’de gakgo,

Eski Elazığ’da gakgo,

Son onbeş - yirmi yılda oldu gakgoş…

KANDİL GECELERİ (3)

5. Kadir Gecesi

Kadir gecesi ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sure bulunmaktadır. Bu surede Allah Teâlâ, Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Fakat bunun Ramazanın 27. gecesi olduğuna dair kesin bir delil yoktur. Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında Hz. Peygamber’in mü’minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur.

KANDİL GECELERİ (2)

2. Regâib Kandili

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir.  Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, “herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek” demektir.

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

KANDİL GECELERİ (1)

Dini kültürümüzde ve halk arasında mübarek olarak kabul edilen kandil geceleri var mı? Bu gecelerden hangisi mübarek, hangisi kutsaldır?

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler takvim sıralamasına göre; Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi Regâib, yine Receb ayının 27. gecesi Mi’rac, Şaban ayının 15. gecesi Berât ve Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir.

ÜÇ AYLAR

8 Mart 2019 (1 Receb 1440) Cuma günü üç ayların başlangıcı. 7/8 Mart Cuma gecesi ise Regaib kandili.

Dini kültürümüzde ve halk arasında mübarek olarak kabul edilen bu üç aylar ve gecelerden hangisi mübarek, hangisi kutsaldır?

Üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.