GEZİ NOTLARI 4

GEZİ NOTLARI 3

Mezopotamya’nın Kalbi; Diyarbakır

Geçen hafta Elyasa ve Zülküf Peygamberlerin taşınma olayından ve Diyarbakır gezimizin başlangıcından bahsetmiştik.

Diyarbakır gezimize sur içi gezimizle devam ediyoruz. Sur içinde görülmesi gereken yerlerden biri de Ortadoğu’daki en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi’dir.

16. yüzyılda yapılan ve 1722 yılında restore edilen bu kilise görülmeye değer. Tüm gün ziyaretçilere ücretsiz olarak açık.

GEZİ NOTLARI -2-

Peygamberler Şehri Eğil

Geçen hafta Eğil ilçemizden bahsetmiştik.

Gezimize kaldığımız yerden devam etmeden önce Elyesa ve Zülküf peygamberlerin naaşlarının nakli ile ilgili bilgileri bizzat nakil işlemini gerçekleştiren işçilerden birinin bana anlattıkları ile birlikte diğer bilgilerle birleştirerek kısaca sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Nakil işleminden bir yıl sonra yani 1996 yılıydı. Anlatılanlar çok ilginçti.

GEZİ NOTLARI -1-

Peygamberler Şehri Eğil

Ülkemizin her köşesini gezmeyi, görmeyi ve tanımayı severim. Bazı yerlere belli aralıklarla birkaç defa gitmişimdir.

Her gidişimde farklılıkları, değişimleri ve gelişmeleri gördükçe ülkemizin geleceği açısından tarih, doğa ve inanç turizminin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu yerlerden birisi de Mardin ve bölgesidir.

VAKIF MEDENİYETİ

Vakıf sözlükte; “bir kimseyi veya bir şeyi alıkoymak, durdurmak, kımıldatmamak, hapsetmek, asla satılmamak” manalarına gelir.

Vakıf: “Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip aynını Allah Teâla’nın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten müebbdeden men etmektir.

Yani, bir kişi mülkiyetine sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallardan bir kısmını veya on­ların tamamını Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle, halkın herhangi bir ihtiyacını gidermek suretiyle di­ni, hayrî veya içtimaî bir gayeye müebbeden tahsis ederse, malını vakfetmiş yani bir vakıf müessesesi kurmuş olur.

MAHALLE MUHTARLIKLARI KALDIRILSIN MI?

31 Mart yerel seçimlerinden sonra mahalle muhtarlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusu tekrar gündeme geldi.

Bu konu daha önceki yıllarda tartışılmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı. Ancak 31 Mart yerel seçimlerinden sonra TV’lerde, gazetelerde, sosyal medyada ve sanal ortamlarda daha sık tartışılmaya başlandı.

Mahalle muhtarlarının yaptıkları/yapmadıkları işler ve bunun karşısında asgari ücret üzerinden aldıkları maaşları da tartışma konusu oldu.

ENKAZ DEVRALMAK

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye başkanları arasında eski belediye başkanlarının devrettiği borçlar tartışılıyor.

Bu tartışma bazen aynı partiye mensup bir başka kişinin kazanması ile de devam ediyor.

Türkiye’nin siyaset hayatında, siyaset dilinde “klişe” haline gelmiş sözlerinden biri olan bu tartışmanın adı “enkaz devraldık” tartışması veya edebiyatıdır.

Bu söylem, sorumluluğu kendinden bir öncekilere yüklemek için bir savunma mekanizması, söylem ve davranış biçimi olmasının yanında öncekileri suçlamanın da bir davranış biçimidir.

BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN YEĞDİR

Musibet; “insanın kendi iradesi dışında beklemediği bir zaman ve şekilde karşılaştığı kötü ve sıkıntı veren durum.”

Müslümanı üzen herşey,

Ansızın gelen felaket,

Hedefine isabet eden mermi,

İnsana şiddetle dokunan hâdise ve felakettir…

KUR’AN’A GÖRE YAHUDİLERİN ÖZELLİKLERİ

Yahudilerin en büyük kin ve düşmanlıkları İslâm dinine ve Müslümanlara karşı olmakla beraber kendi çıkarları için bütün insanlığı felakete sürüklemekten geri kalmamışlardır.

Uluslararası düzenin tarumar edilmesi pahasına icra edilen Ortadoğu işgalinde olduğu gibi tarih boyunca yaşanan ihtilallerin, savaşların, insanlar arasındaki fitne ve kavgaların birçoğunda Yahudi parmağına rastlamak mümkündür.

Yahudiler Allah’a, gönderdiği peygamberlere ve özellikle Tevrat ve Zebur’da geleceği haber verilen Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, dolayısıyla da tüm Müslümanlara düşman olmuş ve düşmanlık yapmışlardır. 

Çeşitli sebeplerden dolayı Allah ve Resulü tarafından lanetlenmiş tek millet olan Yahudileri Kur’an bize tüm özellikleriyle tanıtır.

İşte Kur’an’a göre Yahudiler:

HANİ BİZ MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİK?

Kur’an’a göre hani biz Müslümanlar kardeştik?

Kardeşlerin arasını bulup düzeltecektik

Zannın çoğundan kaçınacak, birbirimizin kusurunu araştırmayacaktık.

Birbirimizin arkasından çekiştirmeyecektik.

Birbirimize karşı alçak gönüllü ve merhametli olacaktık.

Hani biz Müslümanlar kardeştik?