HAKKIMDA

Süleyman Yapıcı, Elazığ ili Palu ilçesi merkez Karşıbahçeler mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde bahçeli, mütevazı kerpiçten yapılmış bir evde, ailenin ilk çocuğu olarak, 28 Aralık 1961 tarihinde dünyaya geldi. Palu’da Edegil lakaplı aileden Süleyman Efendi’nin torunu, Ahmet Yapıcı’nın oğludur. Annesi, yine Palu’da İdrisgil lakaplı aileden, İdris Ekmakyapar’ın kızı Fatma’dır. Baba tarafı muhtemelen güney Kafkasya’dan (Azerbaycan) göçmeni, anne tarafı ise Buhara’dan gelmişlerdir.

Süleyman Yapıcı’nın, 3 erkek 1 kız kardeşi olup, isimleri ve doğum yılları sırasıyla Sinan (1963), Ömer Sami (1965), Asiye (1967) ve Selami (1979)’dir.

İlköğrenimine Palu merkezde bulunan Atatürk İlkokulu’nda 1967 yılında başladı ve 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Palu ortaokulunda öğrenime başladı ve 1975 yılında mezun oldu. İlkokul öncesi ve sonrasında çeşitli hocalardan Kur’an, tecvid ve Osmanlıca dersleri aldı. Aynı zamanda, ilk ve ortaokul yıllarında, hafta sonları ve yaz tatillerinde berber ve terzide çırak olarak çalıştı.

Murat Havzası adlı derginin kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bu dergide ve diğer yerel yayın organlarında çeşitli makaleleri yayımlandı.

Boş zamanlarında sık sık uğradığı, her türlü kültürel ve entelektüel mevzuların konuşulup tartışıldığı, çeşitli dergi ve gazetelerin bulunduğu babasının berber dükkânındaki ortamın, kültürel altyapısının oluşmasında çok önemli etkisi oldu. Dükkâna alınan gazete ve mecmuaları, bazen gelen kitapları okumak, yapılan siyasi, dini ve ilmi tartışmaları dinlemek, küçük yaştaki Süleyman’ın çok hoşuna gitmekteydi ve bu durum okuma alışkanlığı kazanmasına büyük katkı sağladı. Babası mesleğinde çok iyi, ciddi ve kültürel altyapısı da oldukça güçlü, ilçede çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunan biri olduğundan, müşterileri de Palu’nun okumuş elit tabakası, devlet erkânının önde gelenleri, medrese hocaları ve Palu eşrafı olup, dükkân adeta bir kültür evi gibiydi.

Dükkâna gelen bazı İslami eğitim almış kişilerin etkisi, babasının yönlendirmesi ve ailenin ekonomik durumunun iyi olmamasından ötürü kısa sürede bir meslek sahibi olması düşüncesiyle, 1975 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırdı. Bu tercihte, ailede süregelen dini eğitim geleneğinin ve kendi temayülünün de etkisi vardı. Bu eğitimi süresince Elazığ’da büyük halasının yanında kaldı.

Elazığ İmam Hatip Lisesi ikinci sınıfta iken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bursluluk imtihanını kazanarak burs almaya hak kazandı. Oldukça zengin olan İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’nden azami düzeyde yararlandı. Aynı zamanda sürekli olarak Elazığ’da kitapçıları dolaşıp güncel kitapları takip etti. Bu arada kendi kütüphanesini de oluşturmaya başladı.

1979 yılında mezun oldu ve mecburi hizmetle yükümlü olduğundan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Ankara’da yapılan imam-hatiplik yeterlilik mülakatı sonucunda, Palu ilçesi Yukarı Mirahmet Köyü’ne imam-hatip olarak atandı. Aynı yıl girmiş olduğu Üniversite sınavı sonucunda Konya Yüksek İslam Enstitüsü imtihanında başarılı olup, kayıt yaptırdı ve temmuz ayında başladığı imam hatiplik görevini ancak birkaç ay yürüttü.

1979 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne kayıt yaptıran Süleyman Yapıcı, 3 yıl süreyle bu enstitünün müfredatı kapsamında okudu. Enstitü, 4. yılının başlarında 1982 yılındaki YÖK kanunu kapsamında Selçuk Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürüldü ve kendisi 1983 yılında bu fakülteden mezun oldu. Mezuniyet tezinin konusu “İlimlerin Tasnifi: İlm-i Zahir ve İlm-i Batın” olup, bu çalışması daha sonraki yıllarda kitap olarak basıldı. Dolayısıyla İlmi ve kültürel çalışmalara Üniversite yıllarında başladı. Eğitim hayatı boyunca çok başarılı bir öğrenci olup, daima sınıfının ilk sıralarında yer aldı.

Mezun olduktan sonra 1983-84 eğitim-öğretim yılında Kovancılar Ortaokulu ve Lisesi’nde, öğretmen ihtiyacından dolayı dışarıdan derslere girdi. 1984-1985 yıllarında Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi’nde dört ay öğrenci olarak, ardından İstanbul Hadımköy 1. Zırhlı Tugay 2. Tank Taburu, Karargâh Bölüğü’nde asteğmen olarak askerlik görevini yaptı.

1986 yılı Şubat ayında Gaziantep Atatürk Lisesi’ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı.

1986 yılı Eylül ayında, Abdurrahman ve Rukiye Pembe Yapıcı’nın kızı, 1967 Palu doğumlu Müjgan Yapıcı ile evlendi.

1987’de Gaziantep’in Nizip İlçesi Nizip Ticaret Lisesi’ne atandı. Bu lisede öğretmenliğin yanı sıra idarecilik görevinde de bulundu. Bu görevi müteakiben, 1989 yılında tayinini Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Sivrice Lisesi’ne yaptırdı ve 1992 yılına kadar bu lisede görevine devam etti. Sivrice’deki görevi esnasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu çevre ile ilgili makale yarışmasında dereceye girerek bakanlık tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Bu çalışma daha sonra gözden geçirilerek, “İslam ve Çevre-İnsan ve Çevre” adıyla 2011 yılında kitap olarak yayınlandı. 1992-1997 yılları arasında, yıllar önce mezun olduğu Elazığ İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

1993-94 yıllarında, Kanal-E televizyonunda dini, sosyal ve kültürel konularda programlar yaptı ve farklı programlara konuk olarak katıldı. 1992-94 yıllarında yayınlanan Palu Devran gazetesinde, Genel Yayın Yönetmeni olarak, gazetenin dizgi ve mizanpajı dâhil, çeşitli görevler üstlendi. Aynı zamanda bu gazetede, köşe ve araştırma yazıları da yazdı.

1997 yılında Elazığ Belediyesi bünyesinde ilk defa kurulmuş olan Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine kurucu müdür olarak naklen atandı. Bu görev dâhilinde kültürel mirasın yaşatılması bağlamında Elazığ Belediyesi Mehter Takımı, Harput ve Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, Halkoyunları ve Tiyatrosu’nun kurulmasını geçekleştirdi. Be ekiplerle, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli etkinliklere, yerel ve ulusal TV kanallarında muhtelif programlara katılarak Elazığ’ı temsil etmede önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlenen Ramazan Kültür ve Sanat Etkinlikleri gibi birçok faaliyetlerde bulundu. Bu bağlamda Elazığ’da kültürel hayatta birçok ilklere öncülük etti ve bu faaliyetler kapsamında çeşitli ödüller ve plaketler aldı.

Elazığ’da faaliyet gösteren bazı dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Palu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.

2006 yılında “Murat Havzası” adlı derginin çıkarılmasına öncülük etti ve Genel Yayın Yöneticiliği görevini yürüttü. Bu dergi ve Yeni Ufuk Gazetesi ile diğer bazı yerel yayın organlarında çeşitli makaleleri yayınlandı.

2005-06 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle, Bakanlık görevlisi Arkeolog Ertuğrul Danık başkanlığındaki Yukarı Fırat Havzası Arkeolojik Yüzey Araştırması ekibinde yer alarak, Palu ve çevresindeki eserlerin tespiti, tescili, rölöve ve restitüsyon çalışmalarında bulundu.

Türk Tarih Kurumu tarafından çekimleri gerçekleştirilen Tarihe Gönül Verenler - Süleyman Yapıcı belgeseli 16 Aralık 2022 tarihinde kurum tarafından yayımlandı.

Doğup büyüdüğü Palu ve Elazığ (Harput) üzerinde kurulan medeniyetler ve bu medeniyetlerle ilgili kültürler ve siyasi yönetimler hakkında yıllarca araştırma ve incelemelerde bulundu. Yaptığı inceleme ve çalışmaların bir kısmı sempozyum bildirisi ve bazısı da kitap halinde yayınlandı.

Halen Elazığ Belediyesi’nde Araştırma ve Geliştirme Müdürü olarak görevini yürütmekte olan Süleyman Yapıcı, Günışığı Gazetesi’nde haftalık yazılarına devam etmektedir.

Kendi ilgi alanındaki metinleri okuyup anlayacak düzeyde Arapça bilmektedir. Osmanlıca metinleri günümüz Türkçesi’ne transkripsiyon yapacak seviyede Osmanlı Türkçesi’ne hâkimdir.

 

Süleyman Yapıcı’nın Yayınları:

 1. Yapıcı, Süleyman; Palu-Tarih, Kültür, İdari ve Sosyal Yapı; İSBN 975-288-765-1, 376 sayfa, Elazığ 2004.
 2. Yapıcı, Süleyman; Osmanlı Salnamelerinde Harput 1869-1928, İSBN 978-605-89191-0-5, 144 sayfa, ELESKAV yayınları No:30, Elazığ 2009.
 3. Yapıcı, Süleyman; İslam ve Çevre - İnsan ve Çevre, İSBN978-605-89191-1-2, 120 sayfa, 1. Baskı Ankara 2011, 2. Baskı Ankara 2015.
 4. Yapıcı, Süleyman; İlimlerin Tasnifi (İlm-i Zahir ve İlm-i Batın), İSBN978-605-89191-2-9, 224 sayfa, Ankara 2011.
 5. Yapıcı, Süleyman; Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Dersim Sancağı 1869-1908, İSBN 978-605-5139-01-8, 416 sayfa, Tunceli Üniv. Yayınları, Tunceli 2013.
 6. Yapıcı, Süleyman; Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti Âlim - Müellif ve Mutasavvıfları, 2 cilt, birinci baskı İSBN978-605-89191-4-3, 1472 sayfa, Ankara 2013; İkinci baskı, İSBN 978-605-63012-2-3, 1504 sayfa, Elazığ Belediyesi Elazığ Külliyatı Serisi No: 2, Elazığ 2015.
 7. Yapıcı, Süleyman; Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya 1869-1908, İSBN 978-605-4768-29-5, 304 sayfa, Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları, İstanbul 2014.
 8. Yapıcı, Süleyman; Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı, İSBN 978-605-65532-0-2-, 1184 sayfa, Elazığ 2016.
 9. Yapıcı, Süleyman; Milli ve Manevi Hamurumuzu Yoğuran Aziz Şehrin Aziz İnsanları, birinci baskı, İSBN 978-605-65532-1-9, 904 sayfa, Elazığ 2016; ikinci baskı, İSBN 978-605-89191-9-8, 976 sayfa, Elazığ 2021.
 10. Yapıcı, Süleyman; Kültürel Dünyası İçinde Palu'dan Esintiler, İSBN 978-605-7980-59-5, 112 sayfa, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara 2021.
 11. Yapıcı, Süleyman; Bakıcı, Yusuf; Sevinç, Murat; Palu Yetişkin ve Çocuk Oyunları, İSBN 978-605-89191-8-1, 480 sayfa, Elazığ 2021.
 12. Yapıcı, Süleyman; Salnamelerde (Harput-Ma'muratü'l Aziz-El'aziz) Elazığ, İSBN 978-605-65532-2-6, 888 sayfa, Elazığ Belediyesi Kültürel yayınları, Elazığ 2022
 13. Yapıcı, Süleyman; Pekdemir, Turgay; İslam And Environment, İSBN 978-605-7980-72-4, 136 sayfa, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara 2023.

 

Sempozyumlar :

 1. Yapıcı, Süleyman; İslam ve Çevre-İnsan ve Çevre, 04-06 Ekim 2013, Gazinatep Üniversitesi Çevre ve Ahlak Ulusal Sempozyumu, Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildiri Metinleri, s.567-584, Gaziantep 2014.
 2. Yapıcı, Süleyman; Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya, 14-16 Nisan 2016, Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Sempozyumu-Kent, Kültür ve Kimlik, s. 1499-1530, Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017.
 3. Yapıcı, Süleyman; 1841 Nüfus Defterlerinde Palu, 11-13 Ekim 2018, Uluslararası Palu Sempozyumu, Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, c.1, s. 231-256, Elazığ 2018.
 4. Yapıcı, Süleyman; Salnamelere Göre Elazığ’da Eğitim (Medrese ve Mektepler), 21-23 Ekim 2022, Altıncı Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Elazığ Kongresi.