ÇAĞA, ÇAĞLARA, TÜM İNSANLARA

Gazetemizin ilk sayısından itibaren bu köşede siz okuyucularımla beraberim. Genç ve yetenekli arkadaşlardan oluşan yeni bir kadroyla gün geçtikçe gazetemizi daha iyiye götürme çabası içindeyiz. Hede­fimiz sadece belli bir bölgeye ve belli bir kesime hitap etmek değil, ilk hedefimiz mahalliden bölgesele doğru gitmektir. Bu noktada başarıya ulaşabilmemiz için de bazı değişimleri gerçekleştirdik.

Paludevran olarak yayın hayatına başla­yan gazetemiz ilk sayısından itibaren ya­yın politikasında hiçbir değişiklik yapmadan önce Devran ismimizi ön palana çıkartarak, "çağa, çağlara, tüm insanlara" sloganımız doğrultusunda sadece DEVRAN olarak ya­yın hayatına devam etmektedir.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Yüzyılımızın başında, Almanya’nın denizlerde ve denizaşırı sömürgelerde, Büyük Britanya İmparatorluğu (İngiltere) ile başlattığı siyasi ve iktisadi rekabetleri, Avrupa’yı başta olmak üzere diğer bütün dünya devletlerini kan ve ateş içinde amansız bir mücadeleye sürüklemiştir.

Ülkemizde daha çok Harb-i Umumi olarak adlandırılan ve yüzyılın başına kadar dünya tarihinin eşini benzerini görmediği, Birinci Dünya Savaşı milyonlarca insanın ölümüne, birçok devletin tanınmayacak derecede harabe haline gelmesine sebep olmuştur.

ŞİİRLERDE ÇANAKKALE, MEHMETÇİK VE ŞEHADET

18 Mart 1915 dünya tarihinde çok önemli bir dönemeç, Avrupalının son defa kütle halinde, Anadolu Selçukluları zamanındaki gibi haçlı ruhuyla Mehmetçiğe ve Anadolu’ya saldırışıdır. Dolayısıyla “Çanakkale geçilmez”, “Çanakkale emperyalizmin boğulduğu yerdir”, “Çanakkale et ve kemikten yoğrulmuştur”, Çanakkale Mehmetçiğin harikalar yatağıdır”.

O Mehmetçik, vatan hizmeti için tarlasını, sabanını, annesini, karısını, çocuğunu terk ederek, vatanın ve devletinin emrine girmiş, inancının gösterdiği gaye uğrunda hayatını feda etmekten çekinmemiştir.

ÇEKİÇ GÜÇ BİR İHANET Mİ?

Çekiç Güç, bize Körfez savaşının getir­diği önemli bir konudur. Savaştan hemen sonra Kuzey Irak'taki Müslüman Kürt kö­kenli kardeşlerimize herhangi bir katliam yapılır iddiasıyla, bunları korumak için getirilmiştir. Çünkü Çekiç Güç adı altında bu konu Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili, bu konu Türkiye'nin bütünlüğü ile ilgili, bu ko­nu Türkiye'nin geleceği ile ilgilidir. Bu Çe­kiç Güç'ün gelmesiyle Kuzey Irak'ta bilinerek planlı bir otorite boşluğu meydana getirildi. Dağlardaki ve Kuzey Irak'taki terö­ristlere yardım ettikleri Genel Kurmay Başkanı'nın açıklamalarıyla sabittir.

Çekiç Güç geldikten sonra Kuzey Irak'ta bir serbest bölge yapılarak PKK'nın buraya yer­leşmesi için zemin hazırlandı. Çekiç Güç'ün gelmesiyle PKK'nın 3–5 bin kişiyle sınırı geçerek karakollara baskın yaptılar.

DOKUNMAYIN BACIMA, ANNEME, TEYZEME, NİNEME…

“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.” (Nur Suresi, Ayet: 31)

Türkiye, halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke.

 Genç kız ve kadınlarımızın büyük birçoğunluğu inançları gereği başlarını örtmektedir.

Bunun yanında Toplumsal örf ve adetlerin etkisiyle geleneksel olarak başlarını örten kadınlarımız da bulunmaktadır.

DOST

Dost, “dost için çiğ tavuk yer” derler.

Dost, hayırsız hısım ve akrabadan yeğdir.

"Bin dost az, bir düşman ise çoktur."

Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.

Dost vardır; ekmek gibidir. Her gün ararsın, her zaman lazımdır.

Dost vardır;  ilaç gibidir.  Lazım oldukça ararsın, yerinde gereklidir.

SAKIN TERK-İ EDEPTEN

“Beni Rabbim terbiye etti; ne güzel terbiye etti!”
Edep;

Terbiye, güzel ahlâk,

İyi davranış, incelik, kibarlık, naziklik,

Utanma, çekinme, hicap, hayâdır.

EĞİTİMDEKİ KARGAŞA

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken eğitimdeki kargaşa halen devam etmektedir. Türkiye'deki eğitim her iktidar döneminde bir deneme ve yazboz tahtası haline getirilmiştir. Her iktidar kendi siyasi görüşü doğrultusunda eğitim sisteminde değişiklikler veya yenilikler yap­maktadır. Yapılan bu yenilikler ve değişiklikler, her şeyde olduğu gibi çağdaş bir eğitim sistemi meydana getirmek iddiası ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle ANAP hükümeti ta­rafından başlatılan çağdaş eğitim sistemi çalışmaları, DYP-SHP koalisyon hükümeti tarafından büyük bir hızla devam ettiril­mektedir.

EN BÜYÜK TERÖRİST KİM?

Günümüzde en çok konuşu­lan ve tartışılan konuların ba­şında TERÖR gelmektedir. Her kes terörden şikâyetçi olduğu halde, dünyanın dört bir yanın­dan terör sesleri gelmeye de­vam etmektedir. Terör gün geçtikçe büyümekte ve güç ka­zanmaktadır.

Teröre karşı savaş iddiasında bulunan egemen güçler ve ülkeler, örgütlü bir terör kuru­mu gibi insanlara kan kustur­maya devam etmektedirler. Ferdi şiddet yanlıları ile örgütlü terör grupları, sivil insanların geleceği konusunda korkunç ve kanlı olaylar tezgâhlamaktadırlar.

FETH-İ MÜBİN

Sene 1453…

Mevsim ilkbahar,

Bahar, tazeliğini ve güzelliğini sıcak günlere terk etmeye hazırlandığı günler.

Ihlamur ağaçları alabildiğine coşmuş ve dallarını kırlangıçlar doldurmuş,

İğde kokuları her tarafa yayılmıştı...

Çocukluğunda ninnisiyle büyüdüğü,

Gece rüyalarında adını sayıkladığı,

Kostantiniye onu bekliyordu…