HANİ BİZ MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİK?

Kur’an’a göre hani biz Müslümanlar kardeştik?

Kardeşlerin arasını bulup düzeltecektik

Zannın çoğundan kaçınacak, birbirimizin kusurunu araştırmayacaktık.

Birbirimizin arkasından çekiştirmeyecektik.

Birbirimize karşı alçak gönüllü ve merhametli olacaktık.

Hani biz Müslümanlar kardeştik?

Birbirimizi dost edinecektik.

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılacak, parçalanıp bölünmeyecektik.

Birbirimize düşmanlık etmeyecek, kalplerimizi birleştirecektik.

Allah’ın nimetleri sayesinde kardeş olacaktık.

Küfrü imana tercih eden babamız ve kardeşimiz bile olsa onları dost edinmeyecektik.

Allah’a ve Peygamberine düşman olan kendi babamız, oğlumuz, kardeşimiz ve hatta kendi soy ve sopumuzdan olsa bile sevgi beslemeyecektik.

Birbirimizi Allah için sevecektik.

Gönüllerine iman yerleşmiş Ensar gibi Muhacirleri kendi canımız gibi sevecektik.

Mağdur ve mazlum Muhacir kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih edecektik.

Hani biz Müslümanlar kardeştik?

Başlarımıza gelen bir haksızlık karşısında yardımlaşacaktık.

Birbirimizin dostu ve yardımcısı olacaktık.

Birbirimize karşı  özü sözü doğru, samimi ve dürüst kişiler olacaktık.

İyiliği emir ve tavsiye edip, kötülüklere engel olacaktık.

Yapmadıkları bir şeyden dolayı kimseyi suçlayıp incitmeyecektik.

Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost ve sırdaş edinmeyecektik.

Birbirimizi öldürmeyecektik.

Gerçek mü’minlerle birlikte olacaktık.

Hani biz Müslümanlar kardeştik?

Mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurlu olacaktık.

Allah yolunda cihad edecektik.

İnsanlar içinde mü’minlere en şiddetli düşmanlık besleyenlerin Yahudiler olduğunu unutmayacaktık.

Aramızdaki anlaşmazlıklara yol açan hususları düzeltecektik.

Birbirimize kucak açıp yardım edecektik.

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacaktık.

Güç, izzet ve şerefin Allah’a, Resulüne ve mü’minlere ait olduğunu hep hatırlayacaktık.

Birbirimize arka çıkacaktık.

Mü’minlere yapılan zulüm, eziyet ve işkenceleri seyretmeyecektik.

Sünnet’e göre hani biz Müslümanlar kardeştik?

Bir vücudun azaları gibiydik?

Bir duvarın tuğlaları gibiydik?

Kendimiz için istediğimizi mü’min kardeşimiz için de isteyecektik.

Kendimiz için sevdiğimizi mü’min kardeşimiz için de sevecektik.

Birbirimizi sevmede, birbirimize karşı merhamet göstermede tek bir beden gibi olacaktık.

Bedenimizin bir organı acı çektiği zaman diğer organlarımızla aynı acıyı, aynı uykusuzluğu, aynı yüksek ateşi çekecektik.

Hani biz Müslümanlar kardeştik?

Birbirimize zulmetmediğimiz gibi kardeşlerimizi de zalimlere teslim etmeyecektik.

Birbirimizin ihtiyaç ve sıkıntılarını giderecektik.

Birbirimizin kusurlarını örtecektik.

Birbirimizin mallarına ve namuslarına kem gözle bakmayacak, onur ve şerefimizi koruyacaktık.

Birbirimizi aldatmayacak, birbirimize yalan söylemeyecektik.

Karşılaştığımızda güler yüzle selamlaşacak, birbirimize dua edecek, davetine icabet edecek, hastalık ve ölüm gibi zor ve acılı günlerinde yanında olacak, acısını paylaşacaktık.

Hani biz Allah’ın kulları olarak kardeş olacaktık?

Öğrendiğimizi din kardeşimize de öğretecektik.

Haksızlık yaptığında engel olacak, haksızlığa uğradığında ise hakkını savunacaktık.

Birbirimizden küsmeyecek, darılmayacak ve sevgimizi bildirecektik.

Birbirimize kaşı zandan, gıybetten, iftiradan sakınacaktık.

Özel hallerimizi araştırmayacaktık.

Konuşmalara kulak kabartıp dinlemeyecektik.

Alışverişlerimizi kızıştırmayacaktık.

Birbirimize haset etmeyecektik.

Birbirimize kin beslemeyecektik.

Birbirimize sırt çevirmeyecektik. 

Hani biz Allah’ın kulları olarak kardeş olacaktık?

Birbirimizle istişare edecek, birbirimize yardımcı olacaktık.

Emrimizde olan kardeşlerimize yediğimizden yedirecek, giydiğimizden giydirecek, onlara güç yetiremeyecekleri işleri yüklemeyecektik.

Birbirimizi kınamayacak, hakir görmeyecektik.

Renk, dil, ırk, bölge ayrımcılığı yapmayacak, birbirimize üstünlük taslamayacaktık.

Birbirimizi kırmayacak, incitmeyecektik.

Kardeşimizin başına gelen kötü bir şeye sevinip gülmeyecek, ayıplamayacaktık.

Birbirimize dua edecektik.

Birbirimizi sevmedikçe Cennet’e giremeyeceğimizi unutmayacaktık.

Hani biz Allah’ın kulları olarak kardeş olacaktık?

Hani biz Müslümanlar kardeştik?

[Not: yazımızın tümü ayet ve hadislerden derlenmiştir.]

15.12.2023

Süleyman Yapıcı

Günışığı Gazetesi

deneme