PARTİ VE LİDER ENFLASYONU

1980 sonrası askeri darbe ile tüm siyasi partiler kapatıldı. AP; CHP; MSP; MHP gibi dört büyük parti siyasetten silindi. Askeri yönetim, 1983’te siyasal yaşamı başlattığında az partili bir rejim istiyordu. Sadece üç partinin ANAP; HP ve MDP’nin seçimlere katılmasına izin verildi.

Ancak daha sonraki yıllarda siyasi hayat, 12 Eylül yönetiminin hiç de istediği gibi ge­lişmedi. "İcazetli" partiler hızla bölü­nerek çoğalmaya çoğaldı. Daha son­ra kapatılan partilerinde yeniden açılmasıyla kurulmuş ve kurulma aşa­masında olan partilerin sayısı 15'e Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la birlikte li­derlerin sayısı da 16’ya ulaştı.

12 Eylül'den sonra kurulan partilerden biri hariç, diğerlerinin büyük bir bölünme içinde oldukları görmekteyiz. Bu bölünme halen devam etmekte ve devam edeceğe de benzemektedir.

SHP kendi içinde iki defa (HEP ve CHP), DYP kendi içinde en az ikiye bölünmek üzere (MHP ve Yazıcıoğlu grubu). Şu anda en büyük bölünmeyi ise ANAP yaşamaktadır. (Güzel, Keçeciler grubu ve diğer eğilimliler). DSP'de de şimdiden çatlak sesler duyulmaktadır.

Bütün bunların yanında genel olarak sola baktığımız zaman; SHP, CHP, DSP, HEP, Tip ve SP ile Sol'da büyük bir bölünmenin yaşandığını görmekteyiz. Böylece kurulan ve kurulmaya çalı­şılan sol partilerin sayısı yarım düzineyi bulmaktadır. Kısaca, modası geçmiş, çöpe atılmış bir zulüm düzenini savu­nanların sayısı 6'yı bulmak üzeredir.

En büyük bölünme ise Sağ'da, DYP, ANAP ve MÇP'den ayrılanlar yeniden siyaset sahnesine dönenler ve yeni kurulma aşamasında olan partilerin sayısı ise 10'u bulmaktadır. Kısaca ka­pitalist ve faizci düzeni savunanların sayısı 10'a ulaşmıştır.

Bütün bunların karşısında her ikisine de alternatif olan RP tek parça ha­linde ayakta durmaktadır. Bütün bu bölünmeler öyle gösteriyor ki büyümeye başlayan RP'ye yarayacaktır.

 

10-17.12.1992

Abdullah Haşim (Süleyman Yapıcı)

Devran

Palu Devran Gazetesi