NİÇİN SOMALİ?

İçte Güneydoğu sorunu, enflasyon, işsizlik vs gibi konular. Dışta ise; Bosna Hersek, Kuzey Irak, Hinduların 400 yıllık camiyi yıkması sebebiyle meydana gelen olaylar, Tacikistan Müslümanlarının Afganistan sınırına yığılmaları gibi konular Türkiye’nin gündemini oluşturuyordu.

794 sayılı kararla Somali'ye asker çıkarmaya karar vermesi ve T.B.M.M.'den Somali'ye asker çıkarma izni çıkıncaya ka­dar Türkiye'nin gündeminde Somali yoktu.

T.B.M.M. Birleşmiş Milletlerin kararına day­anarak ve yine böyle bir kararın Bosna Her sek'le ilgili çıkması halinde Bosna Hersek'e de güç göndermeye karar verdi. T.B.M.M. Somali'ye asker göndermek İçin Bosna Hersek'i kullanmıştır. Çünkü Somali'ye asker gönderilmesi A.B.D.'nin isteği doğrultu­sunda olmuş bir operasyondur.

Müslüman olarak Somali'ye yardım edil­mesine karşı değiliz. Çünkü Müslüman ola­rak dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun zulme uğrayanın, ezilenin ve sömürülenin yanında olmak mecburiyetindeyiz.

Ancak Avrupa’nın ortasında işlenen bir vahşete seyirci kalınırken ve göz yumulurken niçin Somali? Bugün aynı manzara Etopya, Angola, Nijerya vb. ülkelerde de yaşandığı halde niçin Somali?

Bosna Hersek'te hem savaş suçu, hem de İnsanlık suçu İşlenirken (katliamlar, topla­ma kampları, işkence, ırza geçme vs.) niçin Somali? Bosna Hersek'teki olay bir işgal, bir soykırım, bir ulus ve bir dinin yok edilmesi olduğu halde niçin Somali?

Batının göbeğinde bir Müslüman toplumu bir İslam devleti İstemeyen Batı’nın Müslümanlara karşı uygulamış olduğu çifte stan­dart karşısında yüzde doksan dokuzu Müslüman olan Somali'ye 'umut operasyo­nu niçin?

Bosna Hersek’teki Birleşmiş Milletlere mensup Barış Gücüne Türk askerlerinin   |alınması Müslüman olmalarından dolayı taraflı davranmaları ve daha önce Osmanlı döneminde egemen olmaları askeri güç gönderilmesine engel Olduğu halde, Türk askeri niçin Somali'de?

Bu ve buna benzer sorular karşısında "Ümit Operasyonu" nun baş mimarı A.B.D.'nin bazı çıkarlar peşinde olduğunu göstermektedir.

Son model ve modern teknolojiye sahip bir ordudan 28 bin kişilik bir kuvvetle Soma­li'yi İşgal edercesine çıkarma yapması ve 35 ülkenin 9 bin askerle yardıma koşması ol­dukça düşündürücüdür,

A.B.D bu güç gösterisiyle dünyaya gücünü bir daha mı göstermek veya ispat­lamak istiyor?

Bosna Hersek'teki katliamı gölgelemek ve Somali'ye yardım eliyle müslümanlara hoş görünmek mi istiyor?

Sudan’da kurulan ve uygulamaya başlanan İslam sistemi, daha yakından kontrol etmek ve Sudan'ın güneyinde ayaklanma hazırlığında olan Hıristiyanları silah­landırmak ve teşkilatlandırmak mı istiyor.

Aden körfezi ve Hint Okyanusuna geçiş yeri bakımından stratejik bir konuma sahip olan Somali'yi bir üs olarak kullanmak mı is­tiyor.

İngilizler tarafından her şeyiyle sömürülen ve sadece zenginlik olarak ellerinde kalan Uranyum'u da kemiğin içinde kalan ilik mis­ali bunu da A.B.D. sömürmek mi istiyor?

 

10-17.12.1992

Abdullah Haşim (Süleyman Yapıcı)

Devran

Palu Devran Gazetesi