PALU - 1937 - Güzel bir nostalji Süleyman Yapıcı Arşivi

PALU - Bedrana Filmi - Arka Planda Zeve - Filmde rol alan Palulular: Salih Şahin, Ormancı Nurcan, ?, Hanifi Ulutaş - 1974 Düzenleyen: Süleyman Yapıcı

PALU – Zeve - Bedrana Filmi – 1974. Soldan Sağa: 1. Selahattin Yetik (Zeveli). 2. Hanifi Ulutaş. 3. Mehmet Ağrı. 4. ...? (arka sağdaki) - Düzenleyen: Süleyman Yapıcı    

PALU - Karşıbahçeler Çütpuvar (Çift Pınar) - 1970'li yıllar. Soldan Sağa: 1. Erol Demirel. 2. ...? . 3. ...? . 4. Ömer Sami Yapıcı. 5. Sinan Yapıcı (Oturan) . 6. ...? . 7. Efo Hoca (Berber Hüseyin Çaycı'nın babası). Sinan Yapıcı Arşivi.

PALU - Karşıbahçeler Çütpuvar (Çift Pınar) - 27.05.1972 - Alttakiler Sağdan Sola: 1. Ahmet Yapıcı (Babam) - 2. Taner Demirel. 3. Mahmut Demirel (Rahmetli). 4. Abdurrahman Yapıcı (Rahmetli amcam). 5. Ali Çetin Güler. Üsttekiler Soldan Sağa: 1. Süleyman Yapıcı. 2. Cem (Faruk) Ayden . 3. Sinan Yapıcı. 4. Raif Mermutlu. 5. Ömer Sami Yapıcı. 6. Şakir Mermutlu. Süleyman Yapıcı Arşivi

PALU - Köprü ve Karşıbahçeler - 27.05.1972 Ön Sıra Soldan Sağa: 1. Sinan Yapıcı. 2. Cem (Faruk) Ayden. 3. Ömer Sami Yapıcı. 4. Şakir Mermutlu. 5. Raif Mermutlu. 6. Caner Demirel. 7. Süleyman Yapıcı. Arka Sıra Soldan Sağa: 1. Mahmut Demirel (Rahmetli). 2. Ahmet Yapıcı. 3. Çetin Ali Güler. 4. Celal Ayden (Rahmetli). 5. Abdurrahman Yapıcı (Rahmetli) Süleyman Yapıcı Arşivi.

PALU - Bedrana filminde kullanılan Rahmetli Necati Ekmekyapar'ın Ford Kamyonu - 1974 - Bedrana Filmi Düzenleyen: Süleyman Yapıcı