NAMAZ

Kur'an ve sünnet'te na­mazın birçok fayda ve fazilet­leri sayılmıştır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Namaz kötülüklerden alıkoyar ve kötülükleri düzeltir. [Ankebut: 45] Ruhu terbiye eder, güçlendirir ve mutlu kılar, insanı saadete ulaştırır. [Hac: 77; Mü'minun: 1-2]

İnsana huzur vererek zihni­ni açar, insanın sabrını ve dayanma gücünü artırır. [Ba­kara: 153]

İnsanı cömert ve geniş gönüllü yapar. Nankörlükten ve huysuzluktan kurtarır. [Mearic: 19-23]

Cemaat ru­hunu geliştirir ve fedakâr ya­par. [Cuma: 9]

Namaz, şükrün bir ifadesi­dir.

Namaz, dinin direğidir.

Namaz, günde beş defa ne­hirde yıkanan kimsenin kir­lerden temizlenmesi gibi, bütün günah ve hatalardan temizlenmesidir.

Beş vakit namaz, insana gününü iyi değerlendirmeyi öğretir. Özellikle cemaatle kılınan namazlar, birlik, bera­berlik ve kardeşlik sağlaması bakımından ayrı bir- önem taşır. Eşitlik duygusu verir.

Hayatımızın en iyi dakika­ları ibadetle geçen dakika­lardır. Namaz, kılanların gön­lünde derin bir huzur, yü­zünde ilahi bir nur meydana getirir.

Allah'ı seven O'nun huzu­runda olmaktan büyük bir zevk duyar, özellikle beş vak­it cemaatle kılınan namazın mükâfatına gelince, o kim­se:

1. Dünyada fakirlik çek­mez.

2. Kabir azabı kaldırılır.

3.     Amel defteri sağ ta­rafından çevrilir.

4.     Sırattan şimşek hızıyla geçer.

5.     Sorgusuz sualsiz cen­nete girer.

Şeytan beş kapıdan girmek ister ve o kimseyi günaha sokmak ister. Beş vakit na­maz şu kapılan kapar, bunlar:

1. Göz,

2. Kulak,

3. Ağız,

4. El,

5. Ayaklar.

Sabah namazı: ölümün acısını hissettirmez.

Öğle namazı: Mahşerin sı­kıntısından kurtarır.

İkindi namazı: Kabrin ka­ranlığından aydınlığa kavuşturur.

Akşam namazı: Sırattan hızla geçmesini sağlar.

Yatsı namazı: Cehennem azabından korur, muhafaza eder.

Namazı özürsüz terk eden­leri on beş ceza ile karşılarlar. Bunlar altısı dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde, üçü ise ikinci hayatta:

Dünyadaki cezalar:

1.       Ömrü bereketsiz olur.

2.   Yüzündeki parlaklık (nur) yok olur.

3.   İşlediği güzel işlerin kabulü zorlaşır.

4.   Duası hemen kabul ol­maz.  

5.   Melekler sevmez.

6.   Namaz kılanların duasın­dan bile nasibini alamaz.

Ölürken:

1. Mahrumiyet bölgesine tayin olan kimse gibi perişan ve zelil ölür.

2.   Aç ölür.

3.  Deryaya gark etseler bile müthiş susuzluk çeker.

Kabirde:

1.     Kabirde cehennem çukurlarından bir çukur olur.

2.   Azap meleklerinden ya­kasını kurtaramaz.

3.   Her namaz için vakitleri girdikçe günde beş defa azap görür.

Mahşerde:

1. Hesabı şiddetli görülür.

2. Allah'ın şefkat ve me­rhametinden uzak olur.

3. Cehenneme sürükle­nerek gönderilir.

Kısacası namaz, mü'minin miracı, imanının ispatı, mü'mi­nin kurtuluşunun vesilesidir          .

 

 

10-17.12.1992

Süleyman Yapıcı

Sözün Özü

Palu Devran Gazetesi